Taoisme

Het innerlijke proces
Wat speelt er in mijn (onder)bewustzijn en fysieke lichaam.
Ik ervaar dat een groot onderdeel van een innerlijk proces begint met de bewustwording en ontwikkeling van zelfverantwoordelijkheid.
Als regisseur van mijn eigen realiteit leer ik de fragiliteit kennen van mij als individu binnen een geheel, die constant op mijn keuzes reflecteert en andersom. Het opvangen en ontvangen van deze reflecties creëert verandering en beweging, en zodra dit in combinatie is met een autarkische insteek geeft het mij voldoening.
Het ontwikkelen van zelfverantwoordelijkheid gaat bij mij gepaard met kritische intuïtieve processen vooraf die, als ze te lang in de rationele fase blijven hangen, weinig bevrediging geven. Zodra de handelingsfase begint rolt het balletje naar onverwachte en vooral interessante ontwikkelingen. Ik kan door fysieke en energetische ervaringen makkelijker uit denkprocessen komen. Hierin word ik gevoed en ondersteund door de Tao. Zij leert me keuzes te maken vanuit intuïtie en versterkt het intuïtieve vermogen door verbindingen te maken met mijn fysieke lichaam.

De Tao
Het Taoisme, voortgekomen uit oude shamanistische culturen, is een
praktisch systeem sterk gericht op zelfgenezing en zelfontwikkeling met
oefeningen, meditaties, vaarigheden en voedingspatronen om ons
gezond te houden of weer te worden. Daarnaast bevat het aspecten uit
de krijgskunst, waardoor ook de zelfbescherming een plek heeft. De
zogenaamde vijf Kunsten: Chi Kung, Geneeskunde, Filosofie,
Voedingsleer en Krijgskunst, vormen tezamen een groot esoterisch
systeem, waarin de individuele ontwikkeling van het fysieke, het
energetische en het spirituele lichaam centraal staat.
(Bron: Klassieke Tao werkboek – René Paul Hageman website)

In de Tao-praktijklessen van René Paul Hageman leer ik helende technieken die mij vitaal houden en maken en mentaal en fysiek versterken. Deze technieken zijn vaak erg simpel en ze gaan o.a. over het leren voelen van je organen en spieren door ze te leren ontspannen d.m.v. massage of aanraking of door er aandacht aan te geven. Organen en spieren zoals de baarmoeder, de bekkenbodemspieren, de nieren, het hart enzovoort. Ook leer ik energieën te sturen om verbindingen (tussen bijvoorbeeld het hart en het hoofd) te herstellen.
Met de I-kracht verzamelen we energie met behulp van de seksuele energie. Deze is volgens de Tao de bron van creatie en intuïtie. Ze is de krachtigste energie waar een mens over kan beschikken.

De seksuele energie
In de Helende liefde, technieken om je seksuele energie in beheer te krijgen, – seksuele kung fu genoemd – worden we ons verder bewust van onze seksuele energie als bron van creatie en transformatie.
De Tao is voor mij een onmisbare bron geworden van waaruit ik mezelf op fysiek, emotioneel, geestelijk en energetisch gebied kan vormen. Ik leer technieken om mezelf te openen en kwetsbaar op te stellen en ook (op het juiste moment) te beschermen. Ik voel me meer geaard en hierdoor een grotere verbinding met de realiteit en het onder ogen durven te zien van waar ik me bevind.
‘De hallucinerende staat van het negeren’ is hier steeds minder van belang. De hallucinerende staat van het negeren is een staat die ik ook wel ‘het confrontatieloze bestaan’ noem. Bij mij ontstaat ze als ik de balans kwijt ben geraakt tussen het geven en ontvangen (van energie). Ik raak verstrikt in het ontvangen van wat de omgeving mij geeft en er om me heen gebeurd. In deze verstriktheid neem ik weinig tot geen ruimte in voor mezelf, waardoor alles wat ik geef aan energie niet altijd goed terecht komt en de energie uiteindelijk uitgeput raakt. Automatisch wordt het contact met mezelf en de buitenwereld groter en groeit er er een grote mate van oneerlijkheid in communicatie naar mezelf en mijn omgeving. In deze staat heb ik angst om haar onder ogen te komen en ik zorg voor genoeg afleiding om de confrontatie met deze angst niet aan te hoeven gaan. Dit eindigt vaak in een uitgeput, overspannen mentale en fysieke toestand, waarbij ik iets moet veranderen om niet ziek te worden. In deze staat verzamel ik alles wat ik ontvang en schrijf ik dit op onder andere in de vorm van poëzie of muziek. Hierdoor kan ik confrontaties met mezelf of met de wereld om me heen beter opvangen, door me heen laten gaan en keuzes maken om te veranderen.

De eechen fan de minsken
De eechen fan de minsken
bin de glêzen deksels
fan de siel
De eechen fan de minsken
liekje wol fan glês en stiel

Lit we it allegearre bedrage
disse hallusinearende steat
fan it negearjen
se is al dûnsjend om my hinne
it bjusterbaarlike suvere wêzen

De ogen van de mensen
De ogen van de mensen
zijn de glazen deksels

van de ziel
De ogen van de mensen
lijken wel van glas en staal

Laten we het allemaal bedriegen
deze hallucinerende staat
van het negeren
ze is al dansend om mij heen
het wonderbaarlijke zuivere zijn

Uit: De eechen fan de minsken – Frysk strânjutter en poëet – Corine Borsje

De Sânfûgel, maart 2016 – Corine Borsje, Melle Berendsen, Tim Barrie –
Fotograaf: Nico Brons


De Tao Te Ching

Wat bedoelde Lao Tzu met de Tao Te Ching?
In wezen is Lao Tzu een klokkenluider, iemand die zich eerst zelf heeft afgevraagd waar hij nu eigenlijk mee bezig was, zich afgewend heeft van de wereld en vervolgens als buitenstaander ziet dat zijn medemensen slechts met gebakken lucht bezig zijn, zich verstrikt hebben in hun eigen hersenspinsels, achter leiders aanlopen, die het ook niet weten, vastzitten aan onzinnige tradities en gewoonten, praten over niets, geregeerd worden door angst, niet weten wie ze zijn, zich druk maken over van alles en nog wat, elkaar afmaken, gehecht zijn aan hun bezittingen, opgesloten zitten in hun huizen, dorpen, steden en staten en in werk en sleur en hoe ze zich daarbij hebben neergelegd. Hij roept hen op zich te bevrijden van die kluisters, op te houden met de onzin waar ze mee bezig zijn, niet meer op praatjes van anderen te vertrouwen, niet meer achter leiders aan te lopen, en gewoon te genieten van het leven.
Mens durf te leven!
Bron: over Lao Tzu